MareGroup

Případové studie

Distribuce

 

Efektivní Řízení Skladových Zásob a Procesů pro Distribuci Mraženého Ovoce a Zeleniny

Naše řešení pomohlo firmě dosáhnout dokonalé kontroly nad skladem a zefektivnit distribuci mraženého ovoce a zeleniny.

 

 

Problém & řešení

Amvel, distribuční firma specializující se na mražené ovoce a zeleninu, čelila značným výzvám v řízení svého skladu a distribučních procesů. Klíčovými problémy byl nedostatečný přehled o stavu skladu, který komplikoval efektivní plánování a výdej zásob, a obtíže se správou rostoucího objemu zakázek. Tyto výzvy vyžadovaly důkladnou analýzu a implementaci komplexních řešení pro zlepšení efektivity, snížení nákladů a zlepšení reakce na měnící se poptávku.

6

Identifikovaných problémů

 

Problém

Řešení

Dopad

 

Problém


Klient měl obtíže s monitorováním dostupnosti produktů, což vedlo k neefektivitě v plánování a výdeji zásob.​​​​​

Řešení


Zavedení systému pro evidenci a sledování skladových zásob s aktuálními informacemi v reálném čase.

Dopad

Lepší kontrola nad skladovými zásobami.

Optimalizace výdeje zásob a snížení plýtvání.

Zlepšení logistiky a plánování distribuce.


Problém


Obtíže se správou objednávek kvůli narůstajícímu objemu zakázek.

Řešení


Implementace systému pro správu a sledování obchodních zakázek a jejich aktuálního stavu.
​​​​​​


Dopad

Efektivnější řízení a sledování objednávek.

Zjednodušení procesů a snížení chyb při správě zakázek.

Lepší schopnost reagovat na změny v poptávce a plánovat obchodní aktivity.


Problém


Neefektivní vyhledávání a manipulace se zásobami ve skladu. 


Řešení


Vytvoření digitálního plánu skladu s možností přesunu palet mezi místy.


Dopad

Lepší organizace a rychlejší manipulace se zásobami.

Rychlejší příprava a expedice zásob.


Problém


Obtíže se sledováním a řízením obchodního procesu. 

Řešení


Zavedení centralizovaného systému pro nákup a prodej.


Dopad

Snadnější sledování a řízení nákupů a prodejů.

Lepší koordinace mezi nákupem a prodejem.


Problém


Neefektivní koordinace a plánování výrobních procesů. 

Řešení


Integrace systému pro plánování a řízení výrobních procesů.


Dopad

Lepší koordinace a zvýšení výrobní efektivity.

Efektivnější výroba snižující celkové náklady.


Problém


Obtíže s plánováním pracovních sil a administrativní zátěž. 

Řešení


Nasazení systému pro sledování docházky zaměstnanců.


Dopad

Efektivnější využití zaměstnanců.

Automatická evidence docházky.

 

Implementací těchto řešení jsme dosáhli komplexního zlepšení v řízení skladových zásob, výrobních a distribučních procesů, což vedlo ke zvýšené efektivitě, snížení nákladů a lepší adaptabilitě na tržní požadavky.

 

 

 

Systém pro správu skladových zásob a paletových míst

Implementovali jsme systém, který umožňuje efektivně spravovat skladové zásoby a optimalizovat využívání skladového prostoru, čímž jsme zvýšili efektivitu a přesnost v distribuci mraženého ovoce a zeleniny.

 

 

 

 

 

Hledáte podobné řešení pro vaši firmu? Napište nám